Аквариум — Боже, Храни Полярников (обучение игре на гитаре)